U nas swobodna wymiana myśli i poglądów
Nacisnij Prosze
14 Gru 2018 - 11:59
Strona Główna :: Forum NPH :: Poczta przez www :: Download :: Linki :: FAQ 
Szukaj   
Główne Menu
· Strona główna

Moduły
· Top lista
· Ciekawe strony
· Poleć nas
· Uwagi o stronie
· Kalendarz

Frekwencja
Obecnie jest 137 gosci i 0 uzytkowników online

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikiem już dziś.


Login
 Użytkownik
 Hasło
 Zapamietaj mnie


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

 www.hajnowka.com.pl - Mecenas Kultury woj. Podlaskiego

Polecane strony
· Jerozolima
· Cerkiew - lokalna strona
· Regaty na zalewie Siemianówka
· Puszcza Białowieska i okolice

Bramki SMS
· Era
· Orange
· Plus
· Miasto Plusa

Rozklady PKP i PKS
· Rozkład jazdy PKS
· Rozkład jazdy PKP

Slowniki
Słownik Polsko - Białoruski

Lekarz internetowy
· Informacje medyczne
· Forum o służbie zdrowia

Ludzie związani z Hajnówką
· Piotr Gagan
· Aleksander Prokopiuk
· Andrzej Wilczyński

Współpracujemy z
Towarzystwo
Ochrony
Krajobrazu
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Archiwum
· Poprzednia wersja strony
· Trochę nauki
· Poezja
· Grupa teatralna

Napisz do nas

redakcja@hajnowka.com.pl


"Opracowały: Ewa Gałaszewicz i Helena Saczko

Inteligencja a zdolności twórcze.

        Dzieciom szczególnie zdolnym, jak również zdolnościom twórczym psychologia wychowawcza poświęca wiele uwagi. P. Zimbardo określa zdolności ogólne (inteligencję) jako "ogólną zdolność korzystania z doświadczeń"1, według Sterna "inteligencja jest to zdolność nastawiania się na nowe wymagania przez odpowiednie do celu zastosowanie środków myślenia", Binet uważa, że "inteligencja, to zdolność przystosowania się dla osiągnięcia określonego celu". Wechsler traktuje inteligencję jako "ogólną zdolność jednostki przejawiającą się w celowym działaniu"2. Cattel wyróżnia inteligencje płynną (wrodzone możliwości mózgu, które umożliwiają rozwiązanie problemów, inteligencja wrodzona optymalna dla wieku 16-17 lat) oraz inteligencję skrystalizowaną, której rozwój opiera się na inteligencji płynnej, a uzależniony jest od środowiska i zainteresowań jednostki3.
Zauważam przy tym, iż pojęcia "inteligencja" i "zdolności ogólne" przez większość autorów traktowane są zamiennie i określane w sposób zbliżony. Ujmują je jako umiejętności i nawyki, które umożliwiają człowiekowi rozwiązywanie problemów, bądź określają jako potencjalne możliwości efektywnego działania. Poziom w/w zdolności daje się jednoznacznie określić za pomocą testów.
        Odmiennie jest ze zdolnościami twórczymi. Zagadnienie to zostało podjęte przez psychologów stosunkowo późno, początkowo uważane za nierozerwalnie związane z inteligencją. Mimo, iż A. Binet już na początku stulecia zauważył rodzący się problem, dopiero w latach pięćdziesiątych oddzielono zdolności twórcze od inteligencji. Guilford jako pierwszy wyodrębnił i scharakteryzował zdolności twórcze, jak też opracował sposoby ich pomiaru (test anagramów i test zastosowań). G. Lewis twierdzi, że "każdy, kto jest twórczy jest zdolny, kto jest zdolny, jest twórczy"4. Czym więc są zdolności twórcze?
        Jedną z najpopularniejszych definicji twórczości podaje Zimbardo, jest to "występowanie niepospolitych czy niezwykłych, lecz stosownych reakcji"5. R. Gloton i C. Clero akt twórczy charakteryzują jako "powołanie do istnienia czegoś, czego nigdy przedtem nie było"6. Odnajduję wiele definicji aktywności twórczej rozpatrywanej bądź od strony samego procesu twórczego, bądź jako wynik w postaci wytworu. Sądzę, że nie będzie błędem, w sposób najprostszy określenie twórczości jako zintegrowanego procesu logicznego i nowatorskiego, oryginalnego działania.
Bardzo ważnym stało się postawienie wniosku braku silnej korelacji między twórczością a inteligencją i wyraźnego potwierdzenia go w badaniach7. Pozwoliło to na zauważenie osób twórczych nie tylko wśród nielicznej grupy wybitnie zdolnych, ale również tych o przeciętnych zdolnościach ogólnych.
2. Diagnozowanie zdolności twórczych.
        Aby móc zidentyfikować zdolności twórcze należy określić w jakich zachowaniach przejawiają się one w sposób szczególny. Guilford zauważa, że ludzie twórczy obdarzeni są takimi cechami jak:
 • wrażliwość,
 • łatwość wprowadzania zmian,
 • doskonałą pamięć,
 • duża zdolność obserwacji ogółów i szczegółów,
 • silne wyczucie estetyki,
 • nie przywiązywanie wagi  do dyscypliny i drobiazgowości,
 • duża pewność siebie i rozwinięte poczucie własnej wartości,
 • impulsywność i pogodę ducha,
 • zdolność łatwego relaksowania się,
 • duże poczucie humoru, który jest "twórczy", oryginalny i spontaniczny.
        Szeroki aspekt zdolności twórczych ukazała Barbara Clark zbierając dotychczasowe badania w tzw. "kole sił twórczych" (wyróżniła w nim intuicyjne, uczuciowe, zmysłowe i myślowe siły twórcze).
Barbara Clark wymieniła następujące cechy "twórczego talentu":
 • otwartość na  nowe pomysły i doświadczenia,
 • własny system ocen,
 • zdolność "bawienie" się pojęciami i elementami całości,
 • zdolność postrzegania nowych idei w świeży, nietuzinkowy sposób,
 • zainteresowanie światem zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym,
 • zdolność zmiany poglądów oraz doprowadzanie dzieła do końca,
 • zdolność akceptowania konfliktów i napięć,
 • nieprzeciętne zdolności w "sztukach tradycyjnych",
 • wysoki poziom wartości teoretycznych i estetycznych8.
        Posiadając te podstawowe dane każdy pedagog powinien umieć zdiagnozować talent twórczy w grupie swoich podopiecznych, tym bardziej, że kryteria postawy twórczej w różnych dziedzinach są jednakie9.
3. Ekspresja twórcza a społeczeństwo.
        Wewnętrzny świat dziecka to ogromna ilość uczuć, przekonań, wyobrażeń, które ze względu na swą siłę uzewnętrzniają się w formie śmiechu, płaczu piosenki, rysunku, kopnięcia psa, czy wybicia szyby sąsiadowi. W zależności od postawy najbliższego otoczenia jest więcej pozytywnych, bądź negatywnych form wyrazu swego wnętrza. Ogromna siła przeżyć, wrażliwość, często są niewygodne i niezrozumiałe dla otoczenia. Dzieci szczególnie zdolne twórczo i artystycznie często popadają w różne stany emocjonalne, popadają w skrajności, co powoduje postrzeganie ich jako trudnych, niezrównoważonych emocjonalnie dzieci. Niedocenione i niezrozumiałe dziecko (u dzieci uzdolnionych twórczo i artystycznie występuje szczególna potrzeba akceptacji) czuje się zagrożone, rozczarowane sobą, bądź światem (depresja endogenna lub egzogenna). Nasilone niezadowolenie wywołuje agresję przejawiającą się w patologicznych zachowaniach społecznych. Teoria mechanizmów obronnych Freuda głosi, że twórczość jest efektem sublimacji, jednym z mechanizmów obronnych jednostki. Jeśli społeczeństwo zdobędzie umiejętności emocjonalne składające się na inteligencję społeczną (rozpoznawanie i werbalizacja uczuć, wyrażanie, ocenianie i kierowanie uczuciami, panowanie nad impulsami, rozpoznawanie różnic między odczuciem, a działaniem, redukowanie stresów), zauważy i wykorzysta formę twórczości, jako formę wyrazu emocji zmniejszy się ilość zła i agresji.
        "Człowiek jest przede wszystkim tym, który tworzy. Twórczość jest psychologicznym zaprzeczeniem zniszczenia"10.

Ewa Gałaszewicz

Helena Saczko

1P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1997, s.668
2I. Borzym, Uczniowie zdolni, PWN, Warszawa 1979, s. 10-11
3W oparciu o wykłady prof. A. Sękowskiego, Lublin 2000
4G. Lewis, Jak wychowywać utalentowane dziecko, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1998, s. 39
5P. Zimbardz. dz. cyt., s. 212
6R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, s.34
7P. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 213
8G. Lewis, Jak wychowywać utalentowane dziecko, dz. cyt., s. 41-43
9R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, dz. cyt., s. 51
10H. Read, Warunki dla pokoju w: Kwartalnik pedagogiczny Nr 1 (1967), str. 7.

PostNuke :: Wsparcie PostNuke :: Programiści 

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia Redakcji www.hajnowka.com.pl. Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody Redakcji.

Kontakt do Redakcji  redakcja@hajnowka.com.pl

Prywatna strona prowadzona społecznie przez grono przyjaciół.
Kontakt: redakcja@hajnowka.com.plFatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401