U nas swobodna wymiana myśli i poglądów
Nacisnij Prosze
14 Gru 2018 - 11:35
Strona Główna :: Forum NPH :: Poczta przez www :: Download :: Linki :: FAQ 
Szukaj   
Główne Menu
· Strona główna

Moduły
· Top lista
· Ciekawe strony
· Poleć nas
· Uwagi o stronie
· Kalendarz

Frekwencja
Obecnie jest 172 gosci i 0 uzytkowników online

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikiem już dziś.


Login
 Użytkownik
 Hasło
 Zapamietaj mnie


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

 www.hajnowka.com.pl - Mecenas Kultury woj. Podlaskiego

Polecane strony
· Jerozolima
· Cerkiew - lokalna strona
· Regaty na zalewie Siemianówka
· Puszcza Białowieska i okolice

Bramki SMS
· Era
· Orange
· Plus
· Miasto Plusa

Rozklady PKP i PKS
· Rozkład jazdy PKS
· Rozkład jazdy PKP

Slowniki
Słownik Polsko - Białoruski

Lekarz internetowy
· Informacje medyczne
· Forum o służbie zdrowia

Ludzie związani z Hajnówką
· Piotr Gagan
· Aleksander Prokopiuk
· Andrzej Wilczyński

Współpracujemy z
Towarzystwo
Ochrony
Krajobrazu
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Archiwum
· Poprzednia wersja strony
· Trochę nauki
· Poezja
· Grupa teatralna

Napisz do nas

redakcja@hajnowka.com.pl


"Trochę nauki" - cykl artykułów z pogranicza wiedzy i obserwacji

"Dojrzałość szkolna ucznia klasy pierwszej."

     Koniec wieku przedszkolnego i pierwsze lata pobytu w szkole są okresem szczególnie istotnym dla dalszego rozwoju dziecka. Rozpoczyna ono nowe życie, w nowym środowisku. A pierwszy rok nauki dostarcza mnóstwa wrażeń i przeżyć, które często na całe życie pozostaną wryte w ich pamięć.
     Przyjęcie do kl. I uzależnione jest od osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej. Na tę dojrzałość składa się osiągnięcie takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego i społeczno-emocjonalnego, który umożliwia dziecku sprostanie obowiązkom szkolnym. Wiąże się to z:
  a/ odpornością na choroby i zmęczenie,
  b/ sprawnością manualną /głównie koordynacją wzrokowo-ruchową/,
  c/ poziomem rozwoju mowy i myślenia, a więc swobodnym, zrozumiałym wypowiadaniem się, wyrażaniem życzeń i pytań,
  d/ analizą i syntezą wyrazów, odczytywaniem krótkich zdań,
  e/ odwzorowywaniem elementów literopodobnych itd.
Dojrzałość szkolna to również dojrzałość społeczno-emocjonalna, czyli:
    - samodzielność i zaradność,
    - łatwość nawiązywania kontaktów z kolegami,
    - podporządkowanie się dyscyplinie,
    - obowiązkowość i wytrwałość,
    - umiejętność samooceny,
    - opanowanie emocji...

Wraz z przekroczeniem progu szkolnego przybywa dziecku obowiązków. Aby uniknąć frustracji, niepotrzebnych napięć i niepowodzeń należy dążyć do zaspakajania podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizjologicznych, takich jak: właściwe odżywianie, ubieranie, odpoczynek, jak i potrzeb psychicznych. Do tych ostatnich zaliczamy:
  - potrzebę bezpieczeństwa, czyli właściwej atmosfery w domu rodzinnym, życzliwej pomocy, zrozumienia i opieki;
  - potrzebę kontaktów społecznych - by dziecko nie czuło się osamotnione, odtrącone, miało swoje miejsce w grupie rówieśników, miało jakiegoś kolegę bądź koleżankę;
  - potrzebę uznania społecznego, a więc aprobaty kolegów, nauczyciela, a także rodziców.
    Dziecko lubi być chwalone, doceniane, nagradzane, gdyż motywuje to je do pracy, do pokonywania coraz to nowych i bardziej złożonych problemów czy zadań. Dlatego nie tylko nauczyciele, ale i rodzice powinni wzmacniać wiarę swych pociech we własne siły, zachęcać do działania, wskazywać pozytywne - nawet niewielkie osiągnięcia.
Należy dążyć, aby dziecko szło do szkoły zadowolone i uśmiechnięte, pełne zapału i chęci do wykonywania swych obowiązków jak najlepiej. Toteż nie należy straszyć dziecka szkołą, nauczycielami bądź złymi ocenami.
    Od roku 1977 wszystkie dzieci sześcioletnie objęte zostały powszechnym wychowaniem przedszkolnym, które ma na celu wszechstronny rozwój osobowości i przygotowanie do szkoły.
    Dziecko sześcioletnie, kończąc okres edukacji przedszkolnej powinno:
  a/ wykazywać umiejętność współdziałania z innymi dziećmi
  b/ kulturalnie zwracać się do innych osób
  c/ właściwie zachowywać się tj. adekwatnie do sytuacji
  d/ uważnie słuchać innych, rozumieć polecenia i pytania
  e/ swobodnie wypowiadać się w mowie potocznej, zamykać myśl w obrębie zdania
  f/ dokonywać analizy i syntezy wyrazów oraz czytać ze zrozumieniem krótkie teksty
    W zakresie pisania dziecko nie nabyło jeszcze tej umiejętności, ale już odwzorowuje różne formy, kształty i układy. Czynność pisania zapoczątkowana w przedszkolu jest kontynuowana w szkole. W naszym systemie oświatowo - wychowawczym dziecko siedmioletnie rozpoczyna obowiązek szkolny, staje się uczniem klasy I. Rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I jest dużym dlań przeżyciem. Jest to bowiem zmiana środowiska, podjęcie nowych obowiązków, zmiana trybu życia i form aktywności. Stąd też dziecko oczekuje szkoły i równocześnie obawia się jej, dlatego rodzice wraz z nauczycielami powinni pomóc dziecku w "bezkolizyjnym" przekroczeniu przezeń progu szkolnego. Pomoc ta to:
   - tworzenie dobrego klimatu wokół szkoły
   - prowadzenie życzliwych rozmów na temat szkoły
   - zachęty i aprobaty dla drobnych osiągnięć
   - wspomaganie rozwoju dziecka

    Tak więc dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno być do niej odpowiednio dojrzałe. Jego rozwój fizyczny, umysłowy, ruchowy i emocjonalno-społeczny musi osiągnąć taki poziom, który pozwala na sprostanie wymaganiom stawianym przez program nauczania i wychowania.
    Od dziecka siedmioletniego oczekuje się dobrego stanu fizycznego, który zniesie trudy kilkugodzinnej pracy. Praca nie powinna doprowadzić do nadmiernego zmęczenia i hamowania rozwoju organizmu.
    O fizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej decyduje stan zdrowia dziecka w latach wcześniejszych. Jest to odporność na choroby i na zmęczenie, prawidłowy słuch, wzrok, sprawność ruchowa i manualna.

    Właściwa zdolność percepcji pozwala przyszłemu uczniowi na właściwy odbiór, analizę i syntezowanie nowych dla dziecka treści, a także abstrakcyjnych form, takich jak : litera, wyraz, liczba ( z ich graficznymi odpowiednikami ). Właściwy poziom myślenia umożliwi wykonywanie operacji umysłowych w postaci działań arytmetycznych, formułowania zdań o prawidłowej, coraz bardziej złożonej strukturze logicznej.

    Sprawność ruchowa dzieci i związane z nią umiejętności powinny być na takim poziomie, aby gwarantowały samodzielność w zakresie samoobsługi.
    Sprawność manualna umożliwia opanowanie umiejętności posługiwania się ołówkiem kredką, nożyczkami, co pozwoli na rozwijanie twórczości dziecka, a w szczególności przyswojenie sztuki pisania i szybkie zautomatyzowanie tej umiejętności i czynności.

    O społecznej dojrzałości dziecka świadczy stopień samodzielności i zaradności w różnych sytuacjach. Im dziecko zaradniejsze, tym jaśniej i ufniej spogląda na świat. Siedmiolatek, wykonując różnorodne prace, zobowiązany jest doprowadzać rozpoczętą pracę do końca.
    Dojrzałość społeczna, a przede wszystkim takie cechy jak : staranność, obowiązkowość, systematyczność, ambicja i zdolności do samooceny, odgrywają ważną rolę w procesie nauki pisania.
    Istotnym czynnikiem kształtowania w dzieciach mowy komunikatywnej, która jest niezbędna w nauce czytania, są kontakty społeczne. Dziecko sześcioletnie powinno mówić poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, mieć bogaty zasób słów i pojęć, posiadać umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania wrażeń, przeżyć, wyrażania swoich pragnień czy ocen. By dziecko mogło opowiadać musi przeżyć, spostrzec, poznać, działać.

Nie wszystkie dzieci rozwijają się jednakowo. Każde ma swoją indywidualną drogę rozwoju. Różnice między dziećmi mogą występować w odmiennych zakresach i stopniach nasilenia. Dzieci przychodzące do szkoły tylko pozornie mają równy start. Uznane za dojrzałe do szkoły, mogą wykazywać niższy poziom od spodziewanego, co w większości przypadków zostaje wyrównane podczas nauki szkolnej.

Literatura

1. M. Horsonek "Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka" Życie Szkoły 8/2001
2. B. Marzęda - Przybysz "Badanie gotowości szkolnej" Życie Szkoły 6/2001
3. I. Szyszkowska "Czym skorupka..." Życie Szkoły 5/2001
4. B. Wilgocka - Okoń "Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko" PWN Warszawa 1972

Opracowała: Alina Pytel

PostNuke :: Wsparcie PostNuke :: Programiści 

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia Redakcji www.hajnowka.com.pl. Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody Redakcji.

Kontakt do Redakcji  redakcja@hajnowka.com.pl

Prywatna strona prowadzona społecznie przez grono przyjaciół.
Kontakt: redakcja@hajnowka.com.plFatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401