U nas swobodna wymiana myśli i poglądów
Nacisnij Prosze
14 Gru 2018 - 12:02
Strona Główna :: Forum NPH :: Poczta przez www :: Download :: Linki :: FAQ 
Szukaj   
Główne Menu
· Strona główna

Moduły
· Top lista
· Ciekawe strony
· Poleć nas
· Uwagi o stronie
· Kalendarz

Frekwencja
Obecnie jest 143 gosci i 0 uzytkowników online

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikiem już dziś.


Login
 Użytkownik
 Hasło
 Zapamietaj mnie


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

 www.hajnowka.com.pl - Mecenas Kultury woj. Podlaskiego

Polecane strony
· Jerozolima
· Cerkiew - lokalna strona
· Regaty na zalewie Siemianówka
· Puszcza Białowieska i okolice

Bramki SMS
· Era
· Orange
· Plus
· Miasto Plusa

Rozklady PKP i PKS
· Rozkład jazdy PKS
· Rozkład jazdy PKP

Slowniki
Słownik Polsko - Białoruski

Lekarz internetowy
· Informacje medyczne
· Forum o służbie zdrowia

Ludzie związani z Hajnówką
· Piotr Gagan
· Aleksander Prokopiuk
· Andrzej Wilczyński

Współpracujemy z
Towarzystwo
Ochrony
Krajobrazu
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Archiwum
· Poprzednia wersja strony
· Trochę nauki
· Poezja
· Grupa teatralna

Napisz do nas

redakcja@hajnowka.com.pl


"Trochę nauki" - cykl artykułów z pogranicza wiedzy i obserwacji

Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym

     Pojęcie "projektu" przyjęto się na określenie metody nauczania, której istota polega na tym, iż uczniowie realizują określone, "duże" przedsięwzięcie (znacznie obszerniejsze niż tradycyjne zadanie domowe) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Przedsięwzięcie takie charakteryzuję się tym, że:

 • ma określone cele i metody pracy
 • ma określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów
 • wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację
 • znane są kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów
 • uczniowie mogą pracować indywidualnie choć znacznie częściej zadania realizowane są w grupach
 • rezultaty pracy prezentowane są publicznie (na ogół na forum klasy lub szkoły)
 • nauczyciel (temat, cele, metody pracy, terminy i kryteria oceny są przygotowywane przez nauczyciela w formie tzw. instrukcji)
     Ze względu na przedmiot pracy oraz możliwość publicznej prezentacji jej efektów można przyjąć, iż istnieją dwa rodzaje projektów edukacyjnych:
 1. Projekt badawczy polegający na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Jego rezultaty mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w określonych przez instrukcję warunkach.
 2. Projekt działania lokalnego, polegający na podjęciu jakiegoś działania w środowisku lokalnym (także w samej szkole). Rzecz jasna efekty działań lokalnych nie zawsze dają się bezpośrednio zaprezentować w klasie szkolnej Jeśli np. w ramach projektu "PARK" uczniowie zdecydują się uprzątnąć park w swojej miejscowości to, chcąc przyjrzeć się rezultatom ich pracy musimy udać się w to miejsce. Natomiast w klasie szkolnej mogą zostać zaprezentowane np. fotografie czy ilustracje pokazujące zmiany jakie zaszływ parku dzięki podjętym działaniom.

Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają oni możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności.
Jeśli uczniowie realizują swe zadanie w grupach, to cały czas rozwijają następujące umiejętności:

 • podejmowania decyzji grupowych
 • rozwiązywania konfliktów
 • wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych osób
 • poszukiwania kompromisu dyskutowania
 • dzielenia się w grupie rolami i zadaniami
 • dokonywania oceny pracy grupy
     W typowym projekcie badawczym umiejętności uczniów można powiązać z kolejnymi etapami jego realizacji
1. Wybór tematu (jeśli wyboru dokonują uczniowie) i określenie celów projektu:
   - wykorzystywanie pomysłów całej grupy
   - dokonywanie selekcji tych pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami
   - formułowanie tematu
   - formułowanie celów projektu

2. Zbieranie i opracowywanie informacji:
   - korzystanie z różnych źródeł informacji
   - krytyka tych źródeł (ocenianie ich wiarygodności)
   - selekcja informacji (np. podział na mniej i bardziej ważne
   - mniej i bardziej oryginalne)

3. Prezentacja projektu:
   - ćwiczenie różnych sposobów zapisywania, prezentowania zebranych materiałów (np.w postaci eseju, rysunku, diagramu),
   - przygotowywanie i wygłaszanie wystąpień publicznych Przygotowanie instrukcji do projektu

     Instrukcja jest na ogół przygotowywana przez nauczyciela. Powinna ona zawierać wszystkie informacje ważne dla treści i formy realizowanego projektu.
Instrukcja może zostać zapisana na wiele sposobów. Najważniejsze, by na jej podstawie uczniowie wiedzieli, co mają zrobić, aby ich produkt był najwyższej jakości.

Co powinna zawierać instrukcja projektu?

1. Temat projektu i jego cel:
   - kto ustala temat: nauczyciel czy uczniowie?

2. Zadania jakie mają wykonać uczniowie
   - czy jesteś pewna / pewien, ze uczniowie wiedzą jak ma wyglądać finalny produkt ?

3. Sposób pracy
   - indywidualnie czy w grupie?
   - jeśli w grupie, te na ile sformalizowana jest jej struktura?

4. Źródła, które uczniowie powinni wykorzystać
   - czy uczniom potrzebna jest pomoc w wyborze źródeł?

5. Termin prezentacji oraz ewentualnie terminy poprzedzających konsultacji z nauczycielem
   - czy będziesz sprawdzała /sprawdzał postęp w pracy uczniów?
   - w jakich okresach czasu i w jakiej formie?

6. Możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji czy wszyscy mają równe szansę podczas prezentacji np. dostęp do sprzętu?

7. Kryteria oceny projektu
   - czy uczniowie będą włączeni w proces oceniania?
   - czy przewidujesz ocenę etapową?
   - czy kryteria oceny są jasne dla uczniów?

     Prezentacja jest ostatnim etapem realizacji projektu. Nie musi to być etap najważniejszy: warto podkreślać, że ważna jest przede wszystkim systematyczna, efektywna praca w ciągu całego czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu oraz dobra atmosfera pracy grupowej.
     Decyzja dotycząca formy prezentacji powinna zostać podjęta przez uczniów. Warto dążyć do tego by w prezentacji uczestniczyli wszyscy członkowie grupy.

  A oto kilka przykładowych form prezentacji:
 • wystawa prac wykonanych przez uczniów (albumów, plakatów, rysunków) z ich komentarzem
 • inscenizacja
 • wykład
 • odczytanie pracy pisemnej
 • pokaz filmu wideo
 • prezentacja muzyki lub innych nagrań (wywiadów) z taśmy magnetofonowej
 • przedstawienie modelu (np. zamku średniowiecznego) lub planu (np. sąsiedztwa, gminy)
 • różnego rodzaju gry i zabawy angażujące innych uczniów
 • książeczki, broszury itp.

     Ocenianie projektów powinno się opierać na kilku podstawowych zasadach:

     1. Oceniane powinno być to, co jest ważne, a nie to co łatwo ocenić.
Na początek warto sobie zadać pytanie o to, jakie cele spodziewamy się osiągnąć proponując uczniom pracę nad projektami, a następnie spróbować ocenić ich realizację. Wiele zdarzeń ważnych z punktu widzenia celów projektu ma miejsce w trakcie pracy, a nie tylko w trakcie prezentacji. Dlatego też powinniśmy starać się monitorować pracę uczniów na wszystkich etapach realizacji projektu.
     Oto przykład arkusza, którego struktura odzwierciedla najważniejsze cele związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu:

ARKUSZ OCENY
GRUPA: .....................
TEMAT PROJEKTU: .....................
TERMIN PREZENTACJI: .....................

               ETAP REALIZACJI PROJEKTU
ETAP REALIZACJI PROJEKTU
UMIEJĘTNOŚCI
OCENA
Formułowanie tematu
 • precyzyjne sformułowanie
  tematu
 • jasne określenie celów
  projektu
  
Zbieranie i opracowanie materiałów
 • selekcja informacji
 • krytyczna ocena informacji
 • "przetwarzanie" informacji -
  nadawanie im nowej formy
  
prezentacja
 • wykorzystanie czasu
  prezentacji
 • zainteresowanie innych
  uczniów
 • sposób mówienia
  (akcentowanie, precyzja
  wypowiedzi itp.)
  
Praca w grupie
 • udzielenie sobie informacji
 • podejmowanie decyzji
 • słuchanie się nawzajem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zaangażowanie innych w
  pracę
 • samoocena postępowania w
  pracy
  

2. Kryteria oceny powinny być znane od początku pracy nad projektem.
Wszyscy uczniowie muszą wiedzieć, jakie wymogi ma spełniać ich praca, by mogli otrzymać za nią wysoką ocenę. Kryteria powinny być sformułowane precyzyjnie dla każdej wyrażonej słownie oceny.
3. Celem oceniania powinno być wskazanie tego co uczniowie powinni poprawić.
4. Uczniowie powinni uczestniczyć w ocenianiu jako partnerzy negocjacji prowadzonych w oparciu o jawne kryteria określające wymogi, które musi spełniać produkt "dobrej jakości".
5. Włączenie uczniów w ocenę projektów prezentowanych przez innych.
w ocenianie może być cała klasa lub wybrane jury.

Elementy przykładowej instrukcji do projektu

Temat projektu

  Cele:
 • co uczniowie mają zrobić?
 • czego się dowiedzą?
 • co nauczą się robić?
  Dokładny opis zadania:
 • co mają wykonać uczniowie?
 • jakie warunki ma spełniać ich "produkt"
  Opis sposobu pracy:
 • indywidualnie czy w grupach?
 • jeśli w grupach to jakich?
  Opis zasad prezentacji
 • jaki będzie czas prezentacji?
 • z czego uczniowie mogą korzystać?
 • za co będą oceniani?
  Opis systemu oceniania:
 • za co i jak będą uczniowie oceniani?
 • jakie będą kryteria oceny?
 • Jak będzie oceniana prezentacji?

Literatura do metody projektu:

1. J.Królikowski, E.Tolwińska - Królikowska "Projekt jako metoda nauczania"
2. K. Barteczko - Chrapek "Projekt jako metoda nauczania i wychowania"

Opracowała: Julita Berent

PostNuke :: Wsparcie PostNuke :: Programiści 

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia Redakcji www.hajnowka.com.pl. Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody Redakcji.

Kontakt do Redakcji  redakcja@hajnowka.com.pl

Prywatna strona prowadzona społecznie przez grono przyjaciół.
Kontakt: redakcja@hajnowka.com.plFatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401