"CERKWIE PRAWOSŁAWNE"

27 lutego zakończył się wernisażem w Studiu Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim Międzynarodowy Plener Malarski „Cerkwie Prawosławne”. Uczestniczyło w nim 18 artystów plastyków z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Niemiec.

Tematem pleneru były cerkwie prawosławne, natomiast jego komisarzem artystycznym  znany polski malarz Andrzej Owczarek z Warszawy. Wśród prezentowanych prac znalazły się także dwa portrety Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, który objął patronatem bielski plener.


Metropolita Warszawski i biskup Bielski Grzegorz na wernisażu.

- Tego rodzaju spotkania międzyludzkie budują i jednoczą. Ludzi jednoczy stół i modlitwa; jednoczymy się pracując i tworząc... Ten plener ma wymiar szczególny, ponieważ odbywa się w tym domu - w domu, gdzie powstają ikony. Jestem dzisiaj z Wami, by oddać szacunek mój i Kościoła Prawosławnego dla pracy twórczej (...) Dziękuję organizatorom i ojcu Leoncjuszowi, który się Wami opiekował i który to posłanie ma w swojej duszy – powiedział na podsumowaniu pleneru Metropolita Sawa, honorowy gość wernisażu.


Joanna Konieczna – Dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Kultury.

Otwarcie wystawy poplenerowej swoją obecnością uświetnili:  Joanna Konieczna – Dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Kultury i biskup Bielski Grzegorz.

Twórcy i goście wernisażu byli zachwyceni atmosferą jaką stworzyli gospodarze, a w szczególności ksiądz Leoncjusz Tofiluk – Dyrektor Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim i Andrzej Stepaniuk - Burmistrz miasta Bielsk Podlaski.


Od lewej: Ks. Leoncjusz Tofiluk, biskup Bielski Grzegorz, Jego Eminencja Sawa, Krzysztof Pomes i Andrzej Owczarek.

Większość artystów uczestniczących w plenerze po raz pierwszy zetknęła się z Podlasiem i jego kulturą.


Uczestnicy pleneru (od lewej, na pierwszym planie): Paulina Pokorny-Ziemba z Wrocławia, Barbara Polak z Warszawy i Lothar Herrmann 
z Frankfurtu/O (Niemcy).

Paulina Pokorny-Ziemba, artystka z Wrocławia:   - Malowałam niebieskie kościoły, ale dopiero tutaj zobaczyłam je po raz pierwszy. Pobyt tutaj zmienił mnie i moje życie. Pojmuję świat w sposób „hedonistyczny”- światłem, smakiem, zapachem, ciepłotą... To, co tu odnalazłam jest magiczne i cudowne, a pobyt na Grabarce był dla mnie mistycznym przeżyciem. Modliłam się do Waszego Boga, ale tak naprawdę Bóg jest jeden (...) To był bardzo inspirujący i radosny plener. Ale rozmawialiśmy też na poważne tematy, wiele mówiliśmy o tolerancji religijnej...


Prace artystów budziły olbrzymie zainteresowanie uczestników wernisażu.

Z  folderu wystawy:  ” Zapowiadały się w bieli, szara rzeczywistość zamieszała na paletach. Cerkwi, świątyń o charakterystycznej architekturze nie przyozdobił śnieg. One jednakże w każdych warunkach prezentują swoją niepowtarzalność. (...)  malarze wadząc się z materią artystycznego warsztatu bez pokory podeszli do tematu pleneru. Cerkwie prawosławne na ich płótnach to zawsze emanujące dobrą energią, ale przede wszystkim obiekty w pejzażu (...)”


Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z uwagą przyglądał się impresjom Ryszarda Owczarka 
z Leszna k.Warszawy.

Krzysztof  Pomes:   - Międzynarodowe Plenery Malarskie „GARDENS” organizujemy z Andrzejem Owczarkiem już od 3 lat (odbywają się one pod patronatem fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”- przyp. As). Pomysł pleneru, którego tematem byłyby cerkwie prawosławne zrodził się dokładnie 6 grudnia 2001 roku, w czasie mojej wizyty u Metropolity Sawy, z którym jestem bardzo blisko związany. Obecny przy rozmowie ks. Leoncjusz Tofiluk nie odmówił nam swojej gościnności i zgodził się być gospodarzem. Myślę, że efekt jest znakomity.


Metropolita Sawa i Krzysztof Pomes – pomysłodawcy pleneru.

Soft-AS:   Metropolita Sawa zaproponował dzisiaj temat kolejnego pleneru – prawosławne klasztory ... 

K.P. :  Decyzja już zapadła. Taki plener odbędzie się jeszcze w tym roku. Jego tematem będzie siedem klasztorów prawosławnych: klasztory żeńskie w Grabarce, Dojlidach k/Białegostoku i w Wojnowie (Mazury) oraz klasztory męskie w Jabłecznie, Supraślu, Ujkowicach (Bieszczady) i Ssakach. A w tym roku przed nami jeszcze trzy plenery polsko - czesko - słowackie: majowy w Czechach, lipcowy w Juracie, sierpniowy w Słowacji. Trzy plenery i trzy Panie Prezydentowe patronujące tym wydarzeniom artystycznym.

Soft-AS:   Czy Pana prace znajdziemy na dzisiejszej wystawie?

K.P.:   Nie. Jestem z zawodu dziennikarzem filmowym. Ale myślę o stworzeniu scenariusza filmowego o tutejszym Studium Ikonograficznym, którego współautorem byłby ks. Leoncjusz Tofiluk. Jest to przecież jedyna w Środkowej Europie szkoła tego typu. 

Soft-AS:   Dziękuję za rozmowę.

Wyjeżdżając z Bielska Podlaskiego artyści zrobili ukłon w kierunku gospodarzy pleneru i jego sponsorów, obdarowując ich obrazami powstałymi w trakcie  pobytu w Bielsku Podlaskim.

W czasie pleneru powstał także film, którego autorem i sponsorem jest Foto Studio-Video Jerzy Mirosław Szwed z Wysokiego Mazowieckiego oraz  opracowywana jest witryna internetowa pleneru, którą przygotowuje Zakład Usług Komputerowych „Soft-AS” Anatol Szwed w Hajnówce. Zapraszamy więc wkrótce na www.plener.softas.pl .